2019 Offices Open for Election

77 Offices Open

Office (Term) Incumbent File With Filing Fee
LEGISLATIVE DISTRICT 13 Grant, Kittitas, Lincoln, Yakima
State Representative Pos. 2
(1-year unexpired term, Partisan)
Alex Ybarra
State 487.31
COUNTY WIDE - KITTITAS Kittitas
Commissioner 1
(1-year unexpired term, Partisan)
Cory Wright
Kittitas 787.80
HOSPITAL DISTRICT 1 Kittitas
Commissioner 1
(6-year term, Nonpartisan)
Liahna Armstrong
Kittitas 0.00
Commissioner 2
(6-year term, Nonpartisan)
Bob Davis
Kittitas 0.00
Commissioner 4
(6-year term, Nonpartisan)
Roy Savoian
Kittitas 0.00
HOSPITAL DISTRICT 2 Kittitas
Commissioner 2
(6-year term, Nonpartisan)
Hartwig Vatheuer
Kittitas 0.00
Commissioner 4
(6-year term, Nonpartisan)
Floyd Rogalski
Kittitas 0.00
Commissioner 5
(6-year term, Nonpartisan)
Melissa Becker
Kittitas 0.00
NACHES SCHOOL DISTRICT 3-J Kittitas, Yakima
Naches Valley School District No. Jt3; Director, District 1
(4-year term, Nonpartisan)
Marcie Carrell
Yakima 0.00
Naches Valley School District No. Jt3; Director, District 4
(4-year term, Nonpartisan)
Patti Hyatt
Yakima 0.00
Naches Valley School District No. Jt3; Director, District 5
(4-year term, Nonpartisan)
Todd Huck
Yakima 0.00
DAMMAN SCHOOL DISTRICT 7 Kittitas
Position 2
(4-year term, Nonpartisan)
Mike Milligan
Kittitas 0.00
Position 3
(4-year term, Nonpartisan)
Louise Z. Acheson
Kittitas 0.00
Position 5
(4-year term, Nonpartisan)
Rodney Van Orman
Kittitas 0.00
EASTON SCHOOL DISTRICT 28 Kittitas
Position 4
(4-year term, Nonpartisan)
Lynn Lopez
Kittitas 0.00
Position 5
(4-year term, Nonpartisan)
Amy Grove
Kittitas 0.00
SELAH SCHOOL DISTRICT 119 Kittitas, Yakima
Selah School District No. 119; Director, District 1
(4-year term, Nonpartisan)
Sarah K. Michael
Yakima 0.00
Selah School District No. 119; Director, District 3
(4-year term, Nonpartisan)
Jeff Hartwick
Yakima 0.00
Selah School District No. 119; Director, At-Large Position 2
(4-year term, Nonpartisan)
Kathy Lambert
Yakima 0.00
THORP SCHOOL DISTRICT 400 Kittitas
Position 2
(4-year term, Nonpartisan)
Carol Johnson
Kittitas 0.00
Position 3
(2-year unexpired term, Nonpartisan)
Anne Cubilie
Kittitas 0.00
Position 4
(4-year term, Nonpartisan)
Loretta Bushbaum
Kittitas 0.00
ELLENSBURG SCHOOL DISTRICT 401 Kittitas
Position 1
(4-year term, Nonpartisan)
Meg Ludlum
Kittitas 0.00
Position 2
(4-year term, Nonpartisan)
Dan Shissler
Kittitas 0.00
Position 5 - At Large
(4-year term, Nonpartisan)
Jennifer Hackett
Kittitas 0.00
KITTITAS SCHOOL DISTRICT 403 Kittitas
Position 2
(4-year term, Nonpartisan)
Brian Stickney
Kittitas 0.00
Position 3
(4-year term, Nonpartisan)
Mike Lowe
Kittitas 0.00
CLE ELUM-ROSLYN SCHOOL DISTRICT 404 Kittitas
Position 1
(4-year term, Nonpartisan)
DeAnna Winchester
Kittitas 0.00
Position 3
(4-year term, Nonpartisan)
Gar Hill
Kittitas 0.00
At Large- AL#2
(4-year term, Nonpartisan)
Susan Miller
Kittitas 0.00
CITY OF CLE ELUM Kittitas
Mayor
(4-year term, Nonpartisan)
Jay McGowan
Kittitas 360.00
Council 2
(4-year term, Nonpartisan)
Ken Ratliff
Kittitas 30.00
Council 3
(4-year term, Nonpartisan)
Beth Williams
Kittitas 30.00
Council 6
(4-year term, Nonpartisan)
Tom Hastings
Kittitas 30.00
Council 7
(2-year term, Nonpartisan)
Ron Spears
Kittitas 30.00
CITY OF ELLENSBURG Kittitas
Council 4
(4-year term, Nonpartisan)
Bruce Tabb
Kittitas 30.00
Council 5
(4-year term, Nonpartisan)
David M. Miller
Kittitas 30.00
Council 6
(4-year short and full term, Nonpartisan)
Stacey Engel
Kittitas 30.00
Council 7
(4-year term, Nonpartisan)
Nicole Klauss
Kittitas 30.00
CITY OF KITTITAS Kittitas
Council 2
(2-year unexpired term, Nonpartisan)
Liz Smith
Kittitas 10.00
Council 3
(4-year short and full term, Nonpartisan)
Jerry Gilmour
Kittitas 10.00
Council 4
(4-year short and full term, Nonpartisan)
Rich Coleman
Kittitas 10.00
Council 5
(4-year term, Nonpartisan)
Lou Whitford
Kittitas 10.00
CITY OF ROSLYN Kittitas
Council 1
(4-year term, Nonpartisan)
Derek Gruber
Kittitas 36.00
Council 2
(4-year term, Nonpartisan)
Andy Januszkiewicz
Kittitas 36.00
Council 4
(4-year term, Nonpartisan)
Cordy Cooke
Kittitas 36.00
Council 6
(2-year unexpired term, Nonpartisan)
Bethany F. Spurrier
Kittitas 36.00
Council 7
(2-year term, Nonpartisan)
Nolan Walter Weis
Kittitas 36.00
Mayor
(4-year term, Nonpartisan)
Brent Hals
Kittitas 96.00
TOWN OF SOUTH CLE ELUM Kittitas
Council 3
(4-year term, Nonpartisan)
Steve Sowers
Kittitas 15.00
Council 4
(4-year term, Nonpartisan)
Gary Kasowski
Kittitas 15.00
Mayor
(4-year term, Nonpartisan)
Jim DeVere
Kittitas 22.20
FIRE DISTRICT 1 Kittitas
Commissioner 2
(6-year term, Nonpartisan)
Craig George
Kittitas 0.00
FIRE DISTRICT 2 Kittitas
Commissioner 1
(6-year short and full term, Nonpartisan)
Ross Ogan
Kittitas 0.00
FIRE DISTRICT 3 Kittitas
Commissioner 2
(6-year short and full term, Nonpartisan)
Terri Campbell
Kittitas 0.00
FIRE DISTRICT 4 Kittitas
Commissioner 1
(6-year term, Nonpartisan)
William Rose III
Kittitas 0.00
Commissioner 3
(4-year unexpired term, Nonpartisan)
Charlotte Gonzales
Kittitas 0.00
FIRE DISTRICT 6 Kittitas
Commissioner 2
(6-year short and full term, Nonpartisan)
Kent Catlin
Kittitas 0.00
FIRE DISTRICT 7 Kittitas
Commissioner 1
(6-year term, Nonpartisan)
Robert Cernick
Kittitas 0.00
FIRE DISTRICT 51 King, Kittitas
Commissioner 1
(6-year term, Nonpartisan)
Heather Dean
Kittitas 0.00
WATER DISTRICT 2 Kittitas
Commissioner 1
(6-year term, Nonpartisan)
Vernon Swesey
Kittitas 0.00
WATER DISTRICT 3 Kittitas
Commissioner 2
(6-year term, Nonpartisan)
Terry Hill
Kittitas 0.00
WATER DISTRICT 4 Kittitas
Commissioner 1
(6-year term, Nonpartisan)
John Matthews III
Kittitas 0.00
WATER DISTRICT 5 Kittitas
Commissioner 3
(6-year term, Nonpartisan)
Terry H Guilford
Kittitas 0.00
WATER DISTRICT 6 Kittitas
Commissioner 2
(6-year term, Nonpartisan)
Chris Cutlip
Kittitas 0.00
Commissioner 3
(2-year unexpired term, Nonpartisan)
Michelle Stockdale
Kittitas 0.00
WATER DISTRICT 7 Kittitas
Commissioner 3
(6-year term, Nonpartisan)
Sherry Pepke
Kittitas 0.00
CEMETERY DISTRICT 1 Kittitas
Commissioner 1
(6-year short and full term, Nonpartisan)
Wayne Gulley
Kittitas 0.00
Commissioner 2
(4-year unexpired term, Nonpartisan)
Melanie George
Kittitas 0.00
Commissioner 3
(2-year unexpired term, Nonpartisan)
Lois Wells
Kittitas 0.00
PARK AND RECREATION DISTRICT Kittitas
Commissioner 1
(4-year term, Nonpartisan)
John Storch
Kittitas 0.00
Commissioner 2
(2-year unexpired term, Nonpartisan)
Chris Martin
Kittitas 0.00
Commissioner 3
(2-year unexpired term, Nonpartisan)
Gabe Ergler
Kittitas 0.00
Commissioner 4
(2-year unexpired term, Nonpartisan)
Nancy Wagley
Kittitas 0.00
Commissioner 5
(4-year short and full term, Nonpartisan)
Eric Kiehn
Kittitas 0.00
SNOQUALMIE PASS UTILITY DIST King, Kittitas
Commissioner 1
(6-year term, Nonpartisan)
Bill Powers
Kittitas 0.00
Commissioner 3
(2-year unexpired term, Nonpartisan)
David Harja
Kittitas 0.00